YogaVayu logga facebook
Kognitiv Psykosyntes coachingsamtal

Intro samtal pris (mån-sön): 600kr 90min

Pris: 800kr 60min (3500kr 5x60min)
Helg Pris: 950kr 60min (4400kr 5x60min)

Pris: 90min 1150kr (5300kr 5x90min)
Helg Pris: 90min 1300kr (5900kr 5x90min)
Boka tid
Kognition - förmågan att tänka och lösa problem
Psyko - sinnet och själen
Syntes - förening, att föra samman

Grundaren av teorin psykosyntes, Roberto Assagioli, beskrev psykosyntes så här:

"Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan,
för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem,
utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv." 

Samtalen hos mig inspireras av den italienske psykiatern Roberto Assagoli's grundsyn och tankesätt kring psyket och hur det är att leva och vara människa. 

Inom oss finns ett starkt, friskt och stabilt inre själv. Uti från den inre stabila kärnan kan vi välja det som är rätt och viktigt för oss i livet.
Psykosyntesens grund utgår ifrån att vi redan har allt som behövs för att må bra och vara tillfreds inom oss. Det finns där redan. Det bara det att vi behöver hjälp att hitta tillbaka till den inre stabila kärnan.

Psykosyntesen medvetengör olika roller och beteenden mönster som skapats, som vi antagit eller som vi blivit tilldelade i livet, under uppväxten och i nära relation etc.
Dessa roller och beteende mönster benämner vi som olika delpersonligheter inom oss.
Vi tittar på När, var och varför skapades dessa delpersonligheter inom dig? Vad behöver dessa delpersonligheter inom dig?

En annan del av psykosyntesen handlar om att stärka den egna viljan.
Vad ligger bakom viljan till förändring, viljan att växa som människa?
Ibland måste viljan stärkas, och övas upp för att en förändring ska ta plats.

Hur tar du emot stora utmaningar i livet, när du stöter på motstånd, svåra situationer och val?
Även om det känns fruktansvärt orättvist eller svårt så växer vi av alla slags kriser om vi medvetet väljer att lära, växa och se situationer utifrån andra perspektiv.


><

Vad kan du lära av det som hänt i livet?

Vad är viktigt för dig?

Vad kan du göra för att hålla fokus och agera mot det mål du har satt upp?Boka tid
via BokaTid knappen ovan eller kontakta mig via kontakt menyn för att boka in ett första intro samtal. Välkommen.
Yogavyu symbol

YogaVayu skapar livsglädje och inspirerar till nuet.